ZJAZD DELEGATÓW PSZS W LUBARTOWIE 2020 W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZINIE 17.00 - I termin i 17.15 II termin. MIEJSZCE LUBARTOWSKI OŚRODEK KULTURY - SALA WIDOWISKOWA.

Porządek obrad Zjazdu PSZS w Lubartowie w dniu 06.10.2020 r.

REGULAMIN ZJAZDU POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W LUBARTOWIE w dniu 6.10.2020 r.

Zaktualizowano regulamin. Dodano kalendarze. Zapraszamy do zapoznania się.

Klasyfikacja szkół za rok szkolny 2019-2020. Ewentualne zmiany proszę składać do sekretarza PSZS pana Zbigniewa Sajdy do 23 września 2020 roku.