SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

16 grudnia minął ostateczny termin opłacenia składek członkowskich na rzecz PSZS. W zakładce składki jest wykaz szkół, które z tego obowiązku się wywiązały. Szkoły, które startowały w zawodach w bieżącym roku szkolnym lub taki start planują w drugim półroczu wzywa się do niezwłocznego uregulowania należności. W przeciwnym razie nie będą one klasyfikowane we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 2016/2017, gdyż z regulaminu wynika wprost, że nie były one uprawnione do startu w zawodach.     wykaz szkół, które opłaciły składki