ZMIANY W SYSTEMIE RYWALIZACJI SPORTOWEJ NA SZCZEBLU POWIATOWYM

 W związku z drastycznym zmniejszeniem dotacji przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie na organizację imprez powiatowych w roku 2022 Zarząd PSZS w Lubartowie na zebraniu w dniu 9 marca 2022 roku podjął następujące decyzje:

Ulegają zmianie terminy zawodów, rozgrywanych po feriach zimowych. W szczególności dotyczy to pierwszych dwóch tygodni po feriach. Proszę o przekazanie zainteresowanym szkołom. Szczegóły w zał.
Z. Sajda sekretarz PSZS w Lubartowie

Nowy Kalendarz zawodów powiatowych igrzyska dzieci 2021-2022

Nowy Kalendarz zawodów powiatowych igrzyska młodzieży szkolnej 2021-2022

Nowy Kalendarz zawodów powiatowych szkół ponadpodstawowych 2021-2022