Sprawozdanie - IGRZYSKA DZIECI – powiatowe zawody w  czwórboju lekkoatletycznym Miejsce: Szkoła Podstawowa nr3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, Termin zawodów: 17.05.20224 r.