Spotkanie gminnych organizatorów sportu i nauczycieli wf 8 września o godzinie 17.15 w Szkole
Podstawowej nr 3 w Lubartowie w sali nr 60.

Z. Sajda
Sekretarz
PSZS w Lubartowie