Proszę na Zjazd przynieść wypełnione poniższe oświadczenie. OŚWIADCZENIE DELEGATA