ZJAZD DELEGATÓW PSZS W LUBARTOWIE 2020 W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZINIE 17.00 - I termin i 17.15 II termin. MIEJSZCE LUBARTOWSKI OŚRODEK KULTURY - SALA WIDOWISKOWA.

Porządek obrad Zjazdu PSZS w Lubartowie w dniu 06.10.2020 r.

REGULAMIN ZJAZDU POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W LUBARTOWIE w dniu 6.10.2020 r.