Klasyfikacja szkół za rok szkolny 2019-2020. Ewentualne zmiany proszę składać do sekretarza PSZS pana Zbigniewa Sajdy do 23 września 2020 roku.