Proszę o zapoznanie się i poinformowanie "swoich" szkół. Zaproszenie proszę przekazać dyrektorom zainteresowanych szkół. Przypominam, że szkoły, które nie uregulowały składki za 18/19 nie będą klasyfikowane w zestawieniu! Mała poprawka w Licealiadzie: gospodarzem zawodów powiatowych w p. siatkowej dz. jest ZS nr 2 w Lubartowie. Zaktualizowany kalendarz będzie za chwilę na stronie. zaproszenie dla dyrektora   harmonogram biegów sztafetowych w Leszkowicach
Do zobaczenia na biegach.