Zmiany w sprawach organizacyjnych 2019/2020

- nowa dyscyplina we wszystkich kategoriach- koszykówka 3x3 dz. i ch. (sugestia rozgrywania na świeżym powietrzu), rozgrywane jednego dnia jako jedna impreza dla dz. i ch. w poszczególnych kategoriach wiekowych,

- rezygnacja z: dwuboju w IMS, halowej p. nożnej dz. i ch. i ind. tenisa stołowego dz. i ch. w Lic., narciarstwo biegowe,

- w sztafetowym pływaniu startuje 6 zawodników (ID, IMS i Lic.) (musi być zgłoszonych i wystartować 6 zawodników!),

- w drużynowych biegach przełajowych startuje 6 zawodników (ID, IMS i Lic.) (musi być zgłoszonych i wystartować 6 zawodników!),

- w sztafetowych biegach przełajowych startuje 6 zawodników w ID, 8 zawodników w IMS i 8 zawodników w Lic. (musi być zgłoszonych i wystartować odpowiednio 6 lub 8 zawodników!).

- czas gry w koszykówce w ID- 4x6 min., a w IMS i Lic. 4x8 min.,

- czas gry w p. ręcznej: wszystkie kategorie- 2x12 minut,

- w lidze LA w Lic. można zrobić drugi, wiosenny rzut zawodów (miejski, powiatowy), jeśli szkoła chce starać się o udział w zawodach ogólnopolskich,

- w siatkówce plażowej w IMS i Lic. do zawodów wojewódzkich awansują po 2 drużyny z rejonu,

- w Lidze LA w IMS awansują po 2 zespoły i miejsca 1-3 indywidualnie z drużyn, które nie uzyskały awansu.